วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน biglotto ที่หน้าแรกสมาชิก ให้มุมไปที่มุมขวาบน ให้คลิ๊กที่ จุด 3 จุด  เพื่อเปิดเมนูออกมา

กดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

ใส่รหัสผ่านปัจจุบันลงไปก่อน แล้วหลังจากนั้น ใส่รหัสผ่านใหม่อีก 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพียงเท่านี้ก็เสร็จ